... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Διαδικτυακές Κοινότητες (social networks)

Με τον όρο Social Networks εννοούμε ιστοσελίδες όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ με εικόνες και πληροφορίες και να έρθει σε εικονική επαφή με άλλους ανθρώπους της ιστοσελίδας, να μιλήσει, να παίξει παιχνίδια και επικοινωνήσει με κάθε μέσο.

περισσότερα...
RSS