... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Φωτογράφηση

Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη φωτογράφιση των προϊόντων σας για χρήση σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι φωτογραφίες παραδίδονται με λευκό ή άλλο φόντο, αφού γίνει διόρθωση χρωμάτων και ξάκρισμα. Για 2 ή περισσότερες φωτογραφίες από το ίδιο αντικείμενο, οι επόμενες λήψεις χρεώνονται με -30% επί της τιμής ανα αντικείμενο.

Ο όγκος των προιόντων μετριέται ανά φορά φωτογράφισης. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μας παραδώσει ολα τα αντικέμενα στο διάστημα των 3 ημερών απο την πρώτη παράδοση, ο όγκος υπολογίζεται με βάση τη νέα ποσότητα αντικειμένων προς φωτογράφιση.
Οι φωτογραφίες παραδίδονται σε μορφή αρχείου .png ή .jpg και ανάλυση μεγαλύτερη ή ίση με 800 x 600 pixels. Για παράδοση σε μεγαλύτερη ανάλυση, υπολογίστε 5€/φωτογραφία.