... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση (e-Learning)

Πρόκειται για το eFront. Μία Ελληνικής προέλευσης πλατφόρμα που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε τεχνολογίες Ιστού, συνεπώς για τη χρήση του δεν απαιτείται παρά μόνο ένας τυπικός web browser, όπως ο Internet Explorer 7+, ο Mozilla Firefox 3+, ο Opera 10+, ο Chrome 3+ ή ο Safari. Ο χρήστης οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ανοίγει το φυλλομετρητή του και ξεκινάει τη μελέτη των μαθημάτων του.

Η φιλοσοφία του eFront διέπεται από δύο αρχές:

  • την πληρότητα των χαρακτηριστικών και
  • τη φιλικότητα προς το χρήστη.

Στόχος είναι η γρήγορη εξοικείωση με το περιβάλλον για χρήστες κάθε επιπέδου, ώστε στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν όλο το εύρος των δυνατοτήτων του. 

  • Περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών, που εγγυώνται την επιτυχημένη και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Προβλέπει την ύπαρξη διακεκριμένων ρόλων χρηστών (μαθητής, εκπαιδευτικός κτλ).
  • Παρέχει εργαλεία συγγραφής περιεχομένου που σημαίνει ότι δεν απαιτείται καμία επιπλέον εγκατάσταση για την χρήση του.
  • Εκτός από το περιεχόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στην ίδια την πλατφόρμα, υποστηρίζεται και η εισαγωγή έτοιμου εκπαιδευτικού υλικού, σε διάφορα format, π.χ. SCORM, flash, powerpoint, pdf έγγραφα κτλ.
  • Παρέχει ιδιαίτερα εξελιγμένες δυνατότητες δημιουργίας διαγωνισμάτων και αυτόματης διόρθωσής τους.
  • Το υλικό μπορεί να οργανωθεί χρονικά, με βάση τον προγραμματισμό του καθηγητή, αλλά και να καθοριστεί η ροή του υλικού στους μαθητές, χρησιμοποιώντας ευέλικτους κανόνες πρόσβασης.
  • Προσφέρει μία πληθώρα στατιστικών στοιχείωνπαρέχοντας μία πλήρη εποπτική εικόνα στους εκπαιδευτές για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι δυνατότητες επικοινωνίας της πλατφόρμας είναι εκτεταμένες, με υποστήριξη Φόρουμ, προσωπικών μηνυμάτων, Chat. Με τα εργαλεία αυτά, οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργούν εικονικές κοινότητες και να ανταλλάσσουν σκέψεις αναφορικά με το μάθημα. Εκτός από την ασύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, υποστηρίζεται και η σύγχρονη με την ενσωμάτωση που έχει πραγματοποιηθεί ενός εργαλείου webconference.

Το eFront έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την δημιουργία δικτυακών κοινοτήτων μάθησης με σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία και αλληλεπίδραση. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια διεπαφή χρήστη στηριγμένη σε εικονίδια.

Το eFront είναι συμβατό και πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο SCORM 1.2 [1], και SCORM 2004 / 4η έκδοση [2]. Πολλά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας (π.χ., διαχείριση δεξιοτήτων, οργανόγραμμα, διαχείριση τομέων) το καθιστούν κατάλληλο για χρήση από οργανισμούς και εταιρίες, ιδιαίτερα από τμήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Το eFront είναι μια πολυγλωσσική πλατφόρμα που προσφέρεται σε 40 γλώσσες.

 Χαρακτηριστικά

Το eFront περιλαμβάνει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα από ένα σύστημα τηλεκπαίδευσης:

    * Διαχείριση χρηστών
    * Διαχείριση μαθημάτων και προγραμμάτων σπουδών
    * Διαχείριση αρχείων και πολυμεσικού υλικού
    * Διαχείρισης αξιολογήσεων
    * Διαχείριση παραδοτέων
    * Εργαλεία επικοινωνίας (Φόρουμ, Συνομιλία, Ημερολόγιο, Γλωσσάρι)
    * Πιστοποιήσεις
    * Εργαλεία δημιουργίας αναφορών
    * Επεκτεινόμενο με αρθρώματα
    * Διαχείριση πληρωμών (διασύνδεση με Paypal)
    * Κοινωνικά εργαλεία (Ιστορικό μαθημάτων και συστήματος, Τοίχος του χρήστη, Κατάσταση χρήστη, Διασύνδεση με το Facebook)
    * Παραμετροποίηση των μηνυμάτων επικοινωνίας

Περιλαμβάνει επίσης ένα πλήθος από χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την εκπαιδευτικά διαδικασία σε ένα εταιρικό περιβάλλον:

    * Διαχείριση οργανογράμματος
    * Διαχείριση δεξιοτήτων
    * Διαχείριση θέσεων εργασίας
    * Διαχείριση αξιολογήσεων για κενά δεξιοτήτων (skill-gap analysis)
    * Αναλυτική αναφορά για την γνωσιακή κατάσταση του χρήστη
    * Υποστήριξη LDAP