... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Διαδικτυακές Κοινότητες (social networks)

 

Forums

Το forum είναι ένας τόπος διεκπεραίωσης ανοιχτής δημόσιας συζήτησης διαφόρων θεμάτων. Αποτελεί ένα κοχλιωτή συζητήσεων ή συνεδριών και κύριος στόχος του είναι να παρέχει ένα ελεγχόμενο χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με ερωτήσεις, απαντήσεις και συζητήσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τα forums συνήθως υλοποιούνται για λόγους ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, τεχνικής υποστήριξης και δομημένης επικοινωνίας. Οι χρήστες έχουν την ικανότητα να αρχίσουν επικοινωνία θέτοντας ένα μήνυμα (το οποίο είναι ορατό σε όλη την κοινότητα) στο οποίο άλλοι χρήστες τοποθετούν μια απάντηση οικοδομώντας έτσι μία συζήτηση χωρίς την ανάγκη να είναι όλοι οι χρήστες παρόντες στο διαδίκτυο την ίδια στιγμή.

Ένα forum αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: τη βάση δεδομένων, τις κατηγορίες (χώροι που στεγάζουν τα θέματα των συζητήσεων), τα θέματα και τα μηνύματα. Το πιο σημαντικό σημείο που διαφοροποιεί τα forum από όλα τα υπόλοιπα είδη δικτυακής επικοινωνίας είναι η προηγμένη δυνατότητα κατηγοριοποίησης θεμάτων στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων του (κάθε forum μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό κατηγοριών και υποκατηγοριών). Το forum καταχωρεί όλα τα θέματα και συζητήσεις και παρέχει σχεδόν πάντα την δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης της ιστορία όλων των καταχωρημένων πληροφοριών.

DEMO : www.chms.gr