... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Tracking

Για το βέλτιστο αποτέλεσμα, εκτός από μία καλή κατασκευή, απαιτείται και συστηματική επίβλεψη του ιστότοπου.

A nice tool like Google Analytics will keep track of the number of people who come to your website, what pages they viewed, where they came from, what keywords they used in search engines, how many left after the first page and more. Unlike other media, websites can be easily tracked to see what is working and what isn’t. This data will help you to improve the quality and structure of your site.