... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Link building

Τα Links είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη θέση σας στις μηχανές αναζήτησης.

Είναι η διαδικασία κατά την οποία εγκαθίστανται σχετικοί με το περιεχόμενο σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες που οδηγούν στην δική μας.

Δεν είναι το παν στο SEO, αλλά ενέχεται στον αλγόριθμο της Google όσον αφορά στα αποτελέσματα και την κατάταξή τους, οπότε είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στην κατασκευή.

Μέσα απο τα links, οι μηχανές όχι μόνο εκτιμούν περισσότερο τη δημοτικότητα του ιστότοπου, αλλά και την εμπιστοσύνη και κυριότητά του. Τα έμπιστα site συνηθίζουν να έχουν links σε άλλα επίσης έμπιστα site.

Υπηρεσίες Link Building :

  • Blog Posting Service
  • Social Bookmarking
  • Articles Marketing
  • Forum Link Building
  • Blog Commenting