... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Προσφορά για Δυναμική Ιστοσελίδα

Δυναμική Ιστοσελίδα εξατομικευμένη και στα μέτρα σας, 280€ + ΦΠΑ!

Ισχύει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη.

 

Η ιστοσελίδα της προσφοράς περιλαμβάνει :

  • Αρχική σελίδα - Η πρώτη εντύπωση μιας ιστοσελίδας είναι το βασικότερο στοιχείο που μπορεί να κρατήσει έναν επισκέπτη στην ιστοσελίδα σας.

  • Σελίδα προφίλ - Μια σελίδα στην οποία παρουσιάζεται η ιστορία και το προφίλ μιας επιχείρησης μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών.

  • Σελίδα περιγραφής προϊόντων / υπηρεσιών - πληροφορίες που θα τους φανούν χρήσιμες στους επισκέπτες ώστε να προχωρήσουν σε αγορά.

  • Παρουσίαση δειγμάτων εργασίας σας (Portfolio). Πολύ σημαντικό διότι αποδεικνύει ότι τα λόγια σας γίνονται και πράξεις.

  • Παρουσίαση πελατολογίου, συστάσεις πελατών - Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε τους επισκέπτες να σας εμπιστευτούν είναι να τους δείξετε ότι και άλλοι άνθρωποι σας έχουν εμπιστευτεί στο παρελθόν.

  • Τα νέα της επιχείρησης. ενημερωτικά άρθρα για τις τελευταίες εξελίξεις σας σαν επιχείρηση.

  • Φόρμα & στοιχεία επικοινωνίας- Υπηρεσία άμεσης επαφής με τους πελάτες σας μέσω γραπτού μηνύματος.