... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Ραγδαίες Εξελίξεις

Μύθος 10ος 
Το διαδίκτυο είναι τώρα πλέον ένα ώριμο και σταθερό μέσο στο οποίο υπάρχουν πεπειραμένοι άνθρωποι που μπορούν να αποβάλουν όλους τους επιχειρησιακούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτό

Πραγματικότητα 
Η αξία της χρησιμοποίησης του Διαδικτύου αυξάνεται καθημερινά. Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του κέρδους μιας εταιρίας, για το λόγο αυτό χρησιμοπιείται από όλο και περισσότερο ανθρώπους. Προχωράει και διαφοροποιείται διαρκώς. Αυτοί που μπορούν να πουν με βεβαιότητα οτι έιναι οι απόλυτοι ειδικοί του νέου αυτού μέσου είναι σπάνιοι, καθώς η προηγούμενη καλή τους απόδοση δεν είναι ποτέ μια εγγύηση και της μελλοντικής τους επιτυχίας Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τους σχετικούς κινδύνους της, και κανένας δεν μπορεί να τους αποβάλλει, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου οι πάσης φύσεως αλλάγες που συντελούνται είναι ραγδαίες