... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Περιττό Εικαστικό

Τα έντονα χρώματα και τα πολλά εφέ που έχει η σελίδα φέρνουν επανεπισκεψιμότητα

Πραγματικότητα 
Το αντίθετο συμβαίνει, τα πολλά χρώματα και τα περιττά εφέ διώχουν τους επισκέπτες