... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Κακή παρουσία

Μύθος 8ος 
Οποιαδήποτε παρουσία στο διαδίκτυο είναι καλύτερη από καμία παρουσία στο διαδίκτυο

Πραγματικότητα 
Υπάρχουν φορές όπου η πλήρης απουσία είναι καλύτερη από μια κακή παρουσία. Χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου θα κρίνουν την εταιρία σας και την επιχειρηματική δραστηριότητά της με βάση την πρώτη εντύπωση που θα τους δημιουργήσει η εταιρική σας σελίδα. Μια κακή εντύπωση μπορεί να βλάψει την εικόνα και την οντότητά της εταιρίας σας, καθιστώντας σας εξαρχής (ενδεχομένως εντελώς άδικα) αναξιόπιστο.