... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Ιστοσελίδα "μία κι έξω"

Αν ξοδέψει κανείς πολλά χρήματα στην αρχή για να κάνει μια ωραία σελίδα είναι καλλυμένος για αρκετά χρόνια μετά;

Πραγματικότητα 
Σε μια αγορά που αναπτύσσεται και αλλάζει ραγδαία όποιος δεν ακολουθεί τις εξελιξεις μένει πίσω. Δεν αρκεί απλά η δημιουργία μιας ωραίας σελίδας. Χρειάζεται διαρκής ανανέωση των πληροφοριών που δίνει, ώστε να επιτυγχάνεται επανεσκεψιμότητα.