... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Επισκέψεις

Η σελίδα σας πρέπει να έχει 1000 επισκέψεις το μήνα για να είναι επιτυχημένη

Πραγματικότητα 
Η επιτυχία μιας σελίδας είναι ένα μέγεθος σχετικό. Δεν καθορίζεται μόνο από την επισκεψιμότητα, αλλά και από την αποτελεσματικότητά της. Η επιτυχία μιας σελίδας εξαρτάται από τους στόχους που έχετε θέσει, την αξία των προϊόντων σας, το μέγεθος και την ένταση των μεθόδων μάρκετινγκ που ακολουθείτε