... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Ελειπές Υλικό

Για να προβάλλει κανείς την επιχείρησή του στο δίκτυο χρειάζεται λίγος χρόνος και καμία πρόβλεψη. Αρκεί να δώσει σε έναν σχεδιαστή μερικά έγχρωμα φυλλάδια της εταιρίας του.

Πραγματικότητα 
Η επένδυσή σας στο διαδίκτυο(γιατί περί επένδυσης πρόκειται) πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενος επιχειρησιακού σχεδίου που θα έχει δώσει απαντήσεις σε μερικά καίρια ερωτήματα όπως:

Ποιά είναι η φύση της δουλειάς σας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείστε; 
Ποιοί είναι οι πελάτες σας; 
Ποιό είναι το γενικότερο σχέδιο μάρκετινγκ της εταιρίας σας; 
Ποιοί είναι οι ανταγωνιστές σας; ( άμεσοι, έμμεσοι, μελλοντικοί)