... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Δυναμική ή Στατική Ιστοσελίδα?

Στατική ιστοσελίδα είναι η ιστοσελίδα που έχει γραφτεί σε απλό κώδικα (html) και δεν αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με το χρήστη. Το περιεχόμενο των στατικών ιστοσελίδων στην πλειοψηφία του δεν αλλάζει συχνά.

Δυναμική ιστοσελίδα είναι η ιστοσελίδα που τα στοιχεία της αλληλεπιδρούν με τον χρήστη. Για να έχουμε μια δυναμική ιστοσελίδα θα πρέπει να έχουμε και μια βάση δεδομένων. Οι δυναμικές ιστοσελίδες απαιτούν προγραμματισμό και είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση η κατασκευή τους

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην κατασκευή στατικής ιστοσελίδας
Οι στατικές ιστοσελίδες κατασκευάζονται ευκολότερα με χαμηλότερο κόστος από μια δυναμική ιστοσελίδα και έχουν μικρότερες απαιτήσεις σε χώρο (φιλοξενία ιστοσελίδας). Απο την άλλη μεριά μια στατική ιστοσελίδα έχει δυσκολίες στην ανανέωση και την ανάπτυξή της και δεν συνιστάται για πολύ μεγάλες ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο της δεν αλλάζει εύκολα και απαιτεί κάποιες γνώσεις για να μπορέσει να αλλαχθεί ή να προστεθεί νέο υλικό

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας
Μια δυναμική ιστοσελίδα μπορεί να απαιτεί αρκετές σελίδες κώδικα και πολλές γνώσεις για να κατασκευαστεί όμως απο κει και πέρα γίνετε πολύ εύκολη στην χρήση της. Σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες ο απλός χρήστης χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις μπορεί να προσθέσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Πίσω από κάθε δυναμική ιστοσελίδα υπάρχει μια βάση δεδομένων. Το κόστος κατασκευής μιας δυναμικής ιστοσελίδας και της φιλοξενία της είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι μια στατικής ιστοσελίδας.

Πώς να επιλέξετε αν μια δυναμική ή μια στατική ιστοσελίδα θα καλύψει τις ανάγκες σας
Το κύριο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσετε για να αποφασίσετε αν θα κατασκευάσετε μια στατική ή μια δυναμική ιστοσελίδα είναι το πόσο συχνά θα χρειάζεται να αλλάζετε ή να προσθέτετε νέο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα σας. Αν η απάντηση είναι αρκετά συχνά τότε η δυναμική ιστοσελίδα είναι η καλύτερη λύση.

Με την δυναμική ιστοσελίδα θα μπορείτε να προσθέτετε συνεχώς υλικό χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε την σχεδίαση της ιστοσελίδας και θα έχετε πάντα το περιεχόμενο σας τακτοποιημένο.

Αν πρόκειται για μια μικρή ιστοσελίδα με λιγότερο από 20 σελίδες τότε η στατική ιστοσελίδα είναι η ιδανική επιλογή για εσάς.

Συχνά ακούγετε ότι οι στατικές ιστοσελίδες είναι ξεπερασμένες και παλιάς τεχνολογίας. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει ενώ πολλές φορές στην χρήση αποδεικνύονται πολλά πλεονεκτήματα μιας στατικής ιστοσελίδα σας που δεν θα τα βρίσκαμε στην αντίστοιχη δυναμική.