... Ιστοσελίδες στα "μέτρα" σας.

Από τη μια μέρα στην άλλη

Μύθος 9ος 
Δημιουργώντας την εταιρική σελίδα σας στο διαδίκτυο θα αυξήσετε δραματικά τις πωλήσεις και θα πλουτίσετε από τη μια μέρα στην άλλη

Πραγματικότητα 
Δεν αποκλείεται να αυξήσετε τις πωλήσεις σας, ειδικά αν κάνετε σωστό μαρκετινγκ. Κανείς δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί οτι θα συμβεί αυτό. 'Αλλωστε ένας είναι ακόμη ο τρόπος για να γίνει κανείς πλούσιος από τη μια μέρα στην άλλη. Να κερδίσει στο Λόττο ή στο Τζόκερ ή στο Λαχείο...